Cascameleon

Wat is Cascameleon

Cascameleon is een geregistreerd merk dat het samenwerkingsverband van een viertal bedrijven vertegenwoordigd die zich vanuit ieders discipline intensief bezighouden met vastgoed en haar bewoners.

Samen ontwikkelen ze nieuwe vormen van (sociale) huisvesting met een flexibel en (mede daardoor) zeer duurzaam karakter. Gebruikmakend van passieve energiebronnen, hoogrendement installaties en hoogwaardige isolatie vormt dit de basis voor betaalbare toekomstgerichte exploitaties.

De nauwe samenwerking vanaf de initiatieffase van een project maakt het mogelijk grensoverschrijdend en echt vernieuwend te werken.. Complementaire vakkennis zorgt ervoor dat een kant-en-klaar integraal product afgeleverd en onderhouden kan worden.

De Casca's

Meer weten?

Stuur een e-mail naar:
info@cascameleon.nl

Contact persoon:
Reggy Hulsken
+31(0)111-407371